از انجائیکه در برنامه کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات، طراحی کلیه موارد و تحقیق در رشته طراحی جامدات که به مهندسی مکانیک مربوط می شود در نظر گرفته نشده است و نیاز جامعه ایجاب میکند تا در زمینه های مختلف طراحی و ماشین آلات از جمله ماشین های ابزار، راهسازی ، کشاورزی، حمل و نقل و کارنجات تولیدی مختلف و سایر زمینه های ” طراحی جامدات” با بکارگیری علوم و فنون پیشرفته به خودکفائی صنعتی در این زمینه ها برسیم، لذا برنامه کارشناسی ارشد طراحی کاربردی تدوین گردیده است. دانشجویان این دوره با گذراندن یکی از برنامه های پیوست، بر طبق مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزشی با تحقیقاتی نائل خواهند شد.
در اینجا یادآور میشود که در دروس پیشنهادی و محتوای آنها و همچنین زمینه های تحقیقاتی جهت اجرای رساله و پروژه به نظرات دانشگاهها و صاحبنظران توجه گردیده و با پیشنهادات اصلاحی آتی دانشگاهها و صاحبنظران برنامه ها همواره پویائی خود را حفظ خواهند کرد.
بدیهی است در بازنگریهای مداوم اصلاحات لازم مطابق با صنعت کشور انجام خواهد پذیرفت.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد شامل 28واحد نظری، آزمایشگاهی، عملی و پایان نامه بشرح زیر است:
آموزشی
دروس اصلی 15 واحد
تخصصی 15 تا 13 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 6 تا 8 واحد

پژوهشی
دروس اصلی 12 واحد
تخصصی 12-5 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 12 تا 19

نقش و توانایی یا کارایی

هدف از آموزش این برنامه تربیت نیروی متخصص، طراح و محقق و یا مدرس در زمینه های: طراحی اجزاء و سیستمهای ماشین آلات مختلف مورد نیاز صنایع، مراکز تحقیقاتی و موسسات آموزشی میباشد.
فارغ التحصیلان این رشته میتوانند قسمتی از نیاز جامعه را در ارتباط با طراحی کاربردی در مهندسی مکانیک در سطح طراحی و تحقیقات در صنایع مربوطه از قبیل کارنجات ماشین سازی، ماشین آلات کارنجات تولیدی، نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع اتومبیل سازی و موتورهای احتراق داخلی، صنایع هوائی، دریایی، وسائل حمل و نقل و سایر صنایع را بر طرف نمایند.

ضرورت و توانایی

با توجه به مشاغلی که در صنایع مندرج در بند 4 گفته شد این برنامه و برنامه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی برنامه ریزی شده است. فارغ التحصیلان این تخصصها هر کدام بتنهائی میتوانند حدود 30% از خدمات مهندسی مکانیک را در سطح کارشناسی ارشد برآورده نمایند حدود 40% باقیمانده مربوط به تخصصهائی است که متعاقباً برنامه ریزی خواهد شد.

يک مهندس طراح وظيفه طراحی مطلوب سازه های مهندسی و همچنين ماشين آلات و قطعات آنها را به عهده دارد. امروزه با پيشرفت تکنولوژی مأموريت هايی با پيچيدگی فزاينده به مهندسان طراح واگذار می شود. طراحی و ساخت ماشين ها يا قطعاتی که در سرعت ها يا دماهای بسيار بالا کار می کنند، عمر قابل قبولی داشته و از وزن کمتری برخوردارند، ابعاد بسيار بزرگ يا بسيار کوچکی داشته و در عين حال در مقايسه با توليد کنندگان رقيب کم هزينه تر می باشند، با شرايط زيست محيطی سازگار بوده و به طور همزمان از زيبايی ظاهری خوبی برخوردارند، تبديل به مسئوليت های روزمره ولی طاقت فرسای مهندسان طراح شده است. گروه طراحی کاربردی در دانشکده مهندسی مکانيک تلاش می نمايد تا با ارائه دروس مناسب و همچنين تعريف و هدايت پروژه های علمی و تحقيقاتی هدفمند برای دانشجويان، زمينه ساز پرورش مهندسان طراح لايق و متبحری باشد که بتوانند در حل مشکلات مهندسی کوتاه مدت و دراز مدت مراکز صنعتی و تحقيقاتی کشور نقش مفيدی را ايفا نمايند.