با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشكده پزشكی ، نخستین گام در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد.


در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشكده ادبیات با پنج رشته جداگانه تاسیس شد. با گسترش آموزش عالی در كشور به ترتیب دانشكده معقول و منقول (كه بعدأ به الهیات تغییر نام یافت) دانشكده علوم، دانشكده دندانپزشكی، دوره شبانه، دانشكده علوم دارویی و تغذیه، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشكده كشاورزی، دانشكده مهندسی، مؤسسه بینایی سنجی، دبیرستان دانشگاه و مركز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد كه ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد .
ضرورت گسترش آموزش پس از انقلاب اسلامی سبب شد كه پس از تغییردر برخی واحدهاو تفكیك دانشگاه علوم پزشكی از دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشكده علوم اداری و اقتصادی، دانشكده دامپزشكی، آموزشكده كشاورزی شیروان ، دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشكده علوم ریاضی،  پژوهشكده علوم گیاهی، مركز تحقیقات زمین لرزه شناسی، كالج دانشگاه، دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست و دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی، یكی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شود.

بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مجتمع آموزش عالی نیشابور در سال 1388 و در سال 1392 آموزشكده كشاورزی شیروان از دانشگاه فردوسی تفكیك شد.
هم اكنون دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز در حال حاضر شصت و ششمین سال فعالیتش را سپری می كند.
بر اساس چشم‌انداز سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، این دانشگاه در سال 1399 یكی از دو دانشگاه برتر جامع كشور در تولید علم، نظریه پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام و جزء 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی است.
در سال1392شمسی و 2013 میلادی، دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نتایج نظام رتبه‌بندی ملی ISC جایگاه سوم را در میان دانشگاه‌های جامع كشور داشته است. همچنین بر اساس نتایج نظام رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو، در میان دانشگاه جهان اسلام رتبه 35 و در میان دانشگا‌ه‌های جهان رتبه 727 را كسب نموده است.
نسبت دانشجویان تحصیلات تكمیلی به كل دانشجویان كمتر از ده درصد بوده كه فعلا بدون لحاظ نمودن دانشجویان واحد بین الملل بیش از 35 درصد كل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را دانشجویان تحصیلات تكمیلی تشكیل می دهند.
در حال حاضر بیش از 20 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند كه حدود 2500 تن در مقطع  دكتری و حدود 6000 تن در مقطع كارشناسی ارشد و بقیه در مقطع كارشناسی مشغول به ادامه تحصیل هستند.
بیش از 800 نفر عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول فعالیت هستند كه بیش از 780 نفر از آنان دارای مدرك phd و بیش از 190 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه  دارای  رتبه استادی یا پروفسوری هستند.
از سال 1390 پردیس بین الملل دانشگاه فعالیت خود را آغاز نموده است و بیش از 1053نفر دانشجوی دكتری و بیش از 950 نفر دانشجوی كارشناسی ارشد  جذب نموده است كه امیدواریم تا 5 سال آینده به حدود 5000 نفر برسد.
در طی دو سال اخیر این دانشگاه فعالیت گسترده ای در زمینه های مختلف برای پژوهش بویژه در زمینه های بیوتكنولوژی انرژی خورشیدی انرژی باد و برخی نیازهای كلیدی كشور را آغاز نموده است به طوری كه در برخی از پروژه های كلان كشوری  به میزان نقش اصلی یا همكار اصلی مشغول فعالیت است كه تاكنون منجر به ایجاد پژوهشگاههای هوا خورشید و بعضی از پژوهشكده های دیگر شده است.
مدیریت دانشگاه شامل : ریاست دانشگاه و معاونان آموزشی و تحصیلات تكمیلی ، پژوهش و فناوری ، اداری و مالی ، دانشجویی ، فرهنگی و اجتماعی و طرح و برنامه است كه بر اساس تشكیلات سازمانی مصوب محور اصلی كلیه امور ، كاركردو اتخاذ تصمیمات دانشگاه می باشند .
همچنین نهادهای فرهنگی مانند : دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، جهاد دانشگاهی ، تشكلهای اسلامی دانشجویی ، هیأت علمی ، انجمن های علمی و قطب های علمی همگام با مدیریت ، دانشگاه را در انجام رسالت های خود یاری می نمایند.