اهمیت تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز مردم کشور، ارزش غذایی بالا و استثنایی فراورده های پروتئینی آبزیان و وسعت حوزه های آبی مناسب برای آبزی پروری رشته مهندسی شیلات را در زمره رشته های ممتاز و منحصر بفرد برای تحصیل قرار داده است.

همچنین ضرورت بهره برداری صحیح از ذخایر عظیم و گونه های مختلف آبزیان به منظور حفظ سرمایه های موجود و افزایش ذخایر و منابع آتی کشور اهمیت این رشته را بیشتر روشن می سازد.

علاوه بر آن صنعت شیلات منبع مناسبی برای اشتغال، تأمین ارز و اهرمی برای توسعه و عمران مناطق ساحلی است. از این رو در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی کشور، شیلات جایگاه مهمی دارد.
شاید به طور خلاصه بتوان مهمترین اهداف شیلات را اصلاح نژاد، تهیه و تکثیر انواع ماهی و دیگر آبزیان، مدیریت صید و صیادی، حفاظت از منابع، بازسازی ذخایر و صادرات و ارز آوری نام برد.

امروزه دانشگاهها علاوه بر جذب دانشجو در رشته مهندسی شیلات (بدون گرایش) در 4 گرایش رشته شیلات شامل: صید و بهره برداری آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی و بوم شناسی محصولات آبزیان پذیرش دانشجو دارند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته شیلات، معرفی رشته های ارشد و دکتری شیلات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس شیلات و تعداد واحدها :
تعداد کل واحدها : 135 واحد
دروس عمومی : 20 واحد
دروس علوم پایه : 38 تا 44 واحد
دروس اصلی : 21 تا 29 واحد
دروس تخصصی : 35 تا 42 واحد
دروس انتخابی : 11 واحد

دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام 4 ادبیات فارسی 3
یک درس از دروس اخلاق اسلامی 2 زبان عمومی 3
یک درس از دروس انقلاب اسلامی 2 تربیت بدنی 1 1
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی 2 تربیت بدنی 2 1
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی 2 جمع 20

 

دروس علوم پایه رشته شیلات
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ریاضیات عمومی 3 فیزیک عمومی 3
شیمی عمومی 3 شیمی آلی 3
شیمی تجزیه 3 بیوشیمی عمومی 3
آمار حیاتی 2 گیاهشناسی عمومی 3
اکولوژی عمومی 3 میکروبیولوژی عمومی 3
ژنتیک عمومی 3 رسم فنی 1 2
آشنایی با کامپیوتر 2 برق و الکترونیک 3
مکانیک سیالات و هیدرولیک 3 جانور شناسی 3
فیزیولوژی جانوری 2 جمع 47

– گرایش صید و بهره برداری آبزیان شیمی تجزیه را نمی گذرانند
– گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دروس شیمی تجزیه، برق و الکترونیک و مکانیک سیالات را نمی گذرانند
– گرایش فناوری محصولات شیلاتی دروس شیمی آلی، برق و الکترونیک و مکانیک سیالات را نمی گذرانند.
– گرایش بوم شناسی آبزیان دروس شیمی تجزیه، برق و الکترونیک و مکانیک سیالات را نمی گذرانند.

 

دروس اصلی رشته شیلات
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
هوا و اقلیم شناسی 3 شیمی فراورده های شیلاتی 3
اقتصاد شیلاتی 2 خاکشناسی عمومی 3
شناخت و حمایت محیط زیست 3 ارزیابی محیط زیست 2
هیدرولوژی عمومی 3 پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان 2
گیاهان آبزی 2 اصول ناوبری 2
ترویج و آموزش منابع طبیعی 2 جمع 34

– گرایش صید و بهره برداری آبزیان دروس شیمی فراورده های شیلاتی و هیدرولوژی عمومی را نمی گذرانند
– گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دروس شیمی فراورده های شیلاتی، هیدرولوژی عمومی، پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان و اصول ناوبری را نمی گذرانند
– گرایش فراوری محصولات شیلاتی دروس هوا و اقلیم شناسی، خاکشناسی عمومی، پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان و اصول ناوبری را نمی گذرانند
– گرایش بوم شناسی آبزیان دروس شیمی فراورده های شیلاتی و اصول ناوبری را نمی گذرانند

دروس تخصصی رشته شیلات
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
لیمنولوژی 3 اصول تکثیر و پرورش ماهی 3
اصول روشهای صید آبزیان 3 اکولوژی دریاها 3
تکثیر و پرورش آبزیان 3 اصول تغذیه آبزیان 3
ماهی شناسی عمومی 3 بهداشت و بیماریهای آبزیان 3
هیدروتکنیک و طراحی استخرها 2 ماهی شناسی سیستماتیک 3
اصول فراوری محصولات شیلاتی 3 هیدروشیمی 2
جلسه بحث 1 پروژه 3
زبان تخصصی 2 جمع 42
کارورزی 2

 – گرایش صید و بهره برداری آبزیان دروس اصول تغذیه آبزیان، هیدروتکنیک و طراحی استخرها و هیدروشیمی را نمی گذرانند
– گرایش فراوری محصولات شیلاتی دروس هیدروتکنیک و طراحی استخرها را نمی گذرانند
– گرایش بوم شناسی آبزیان دروس اصول تغذیه آبزیان، هیدروتکنیک و طراحی استخرها را نمی گذرانند.

دروس انتخابی گرایش صید و بهره برداری آبزیان
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روشهای صید آبزیان تکمیلی 3 شناسایی آلات و ادوات صید 2
اکولوژی و رفتار شناسی آبزیان 2 تعمیر و نگهداری ادوات صیادی 2
آشنایی با انواع شناورهای صیادی 2 جمع 11
دروس انتخابی گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی 3 تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی 2
تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی 2 جیره نویی تغذیه آبزیان 2
مبانی اصلاح نژاد آبزیان 2 جمع 11
دروس انتخابی گرایش فراوری محصولات شیلاتی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
کنترل کیفیت فراورده های شیلاتی 3 تاسیسات برودتی شیلاتی 2
میکروبیولوژی فراورده های شیلاتی 2 اصول و روشهای نگهداری محصولات شیلاتی 3
بسته بندی و بازاریابی محصولات شیلاتی 3 فراوری محصولات شیلاتی 2
دروس انتخابی گرایش بوم شناسی آبزیان
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اقیانوس شناسی 3 آلودگیهای منابع طبیعی 2
مدیریت منابع آبی 3 اکولوژی رفتارشناسی آبزیان 3

دانشگاههای که در رشته شیلات پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور 93)

گرایش بوم شناسی آبزیان

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه گنبد

رشته شیلات بدون گرایش
دانشگاه جیرفت دانشگاه گیلان دانشگاه هرمزگان
دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه فردوسی دانشگاه کردستان
گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

دانشگاه تهران

دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه ملایر

دانشگاه زابل

دانشگاه شهرکرد

گرایش فراوری محصولات شیلاتی
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه زابل

گرایش صید و بهره برداری آبزیان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان