نام‌ و نام‌ خانوادگي‌:  محمّد كافي

سال‌ تولد: 1336

محل‌ تولد: فردوس

نام پدر: علي

وضعيت تأهل: متأهل

سمت شغلي و مرتبة علمي‌: عضو هيأت علمي و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، استاد

مدرك و رشتة تحصيلي: دكتري، فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش هاي محيطي

نشاني الكترونيك:m.kafi@ferdowsi.um.ac.ir, mkafi36@yahoo.com,    :

مرتبه علمي: استاد

فعاليتهاي جاري پژوهشي: زراعی نمودن گونه های گیاهی شورزیست، فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان زراعی.

سوابق تحصيلي

1ـ ديپلم طبيعي، دبيرستان فردوسي، شهرستان فردوس، معدل 54/17، سال 1356.

2ـ كارشناسي زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسي مشهد، معدل 60/17، سال 1363.

3ـ كارشناسي ارشد رشتة زراعت، دانشگاه فردوسي مشهد، معدل10/18، سال 1369.

4ـ دكتري، فیزیولوژی تنش هاي محيطي، نيوكاسل، كشور انگلستان، معدل عالي، سال 1375.

سوابق اجرايي

الف- تجربيات اجرايي:

1- مسئول هيئت واگذاري زمين. شهرستان فردوس. 1361-1359.

2- طراح پروژه كشاورزي سدهاي مخزني جهاد سازندگي خراسان ـ مشهد. 1366-1364.

3- مسئول گروه زراعت مركز آموزش عالي هاشمي‌نژاد. جهاد سازندگي خراسان. 1369-1367.

4- مسئول دفتر نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد. 1372-1370.

5- نماينده وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در سازمان نظام مهندسي كشاورزي خراسان.1382-1380

6- سردبير مجله علمي و پژوهشي علوم و صنايع كشاورزي.1377-1376.

7- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد. 1380-1377.

8- رايزن علمي ايران در هند و كشورهاي شبه قاره ازمرداد 1382 تامرداد 1385

9- سردبیر مجله تنش های محیطی در علوم زراعی  از سال 1387 –ادامه دارد

10- مدیر مسئول مجله پژوهش های حبوبات ایران از سال 1387- ادامه دارد

11- مدیر گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات داشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد- از سال 1387- 1389.

ب- سابقة كار در نهادهاي انقلابي:

1-  مسئول گروه تحقيق هيئت هفت نفرة واگذاري زمين، به مدت دو سال.

2- معاون كميتة كشاورزي جهاد سازندگي خراسان، به مدت چهار سال.

سوابق آموزشي

سوابق تدريس:

       نام مؤسسه آموزشي

سمت

زمان

گروه زراعت و اصلاح نباتات

استاد

ازسال 1385 تا كنون

گروه زراعت و اصلاح نباتات

دانشيار

ازسال 1380 تا1385

گروه زراعت و اصلاح نباتات

استاديار

از سال 1375 تا 1380

گروه زراعت و اصلاح نباتات

مربي

از سال 1369 تا 1375

گروه كشاورزي مركز آموزش مربي و مدير گروه عالي شهيد هاشمي نژاد

مربي و مدير گروه

از سال 1367 تا 1369

دروس تدريس شده از سال 1369 تا كنون:

1- زراعت عمومي. مقطع كارشناسي.

2- زراعت غلات. مقطع كارشناسي.

3- مرتعداري. مقطع كارشناسي.

4- زراعت در شرائط تنش های محیطی مقطع کارشناسی

5- اثر تنش هاي محيطي بر رشد گياهان. مقطع كارشناسي ارشد.

6- زراعت تكميلي (مشترك). مقطع كارشناسي ارشد.

7- فيزيولوژي گياهان زراعي تكميلي. مقطع كارشناسي ارشد.

8- روش هاي آزمايشي در فيزيولوژي گياهي. مقطع دكتري.

9- فيزيولوژي بذر. مقطع دكتري.

10- اصلاح براي تنش هاي محيطي (مشترك). مقطع دكتري.

11-  فیزیولوژی تنش های محیطی مقطع دکتری

12- فیزیولوژی عملکرد مقطع دکتری

13- فیزیولوژی گیاهی پیشرفته مقطع دکتری

14- هالوفیت های ایران مقطع دکتری

15- اکوفیزیولوژی گیاهی مقطع کارشناسی ارشد

فعاليت هاي پژوهشي

راهنمايي و مشاورة پايان نامه ها، اجراي طرح هاي پژوهشي و پروژه ها و شركت در كنفرانس هاي داخلي و خارجي:

1- راهنمايي پايان نامه دكتري 20 نفر.

2- راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد 25 نفر.

3- مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد 20 نفر.

4- طرح‌هاي پژوهشي پايان يافته 20 عنوان .

5- طرح هاي پژوهشي در حال اجرا ده عنوان .

6- ناظر طرح هاي ملي يك عنوان .

7- مجري طرح ملي دو عنوان.

8- طراحي پروژه هاي كشاورزي سدهاي مخزني هفت پروژه.

9- شركت در كنفرانس هاي داخل كشور با ارائه مقاله 20 مورد.

10- شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور با ارايه مقاله 30 مورد.

كتاب هاي چاپ شده  :   (فارسی)

1- توليد بذر در گياهان زراعي ( ترجمه ) . 1371. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

2- فيزيولوژي گياهي ( ترجمه ) (جلد اول). 1378. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

3- فيزيولوژي گياهي ( ترجمه ) (جلد دوم). 1379. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

4- پرورش گوجه فرنگي. 1378. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

5- بادام (از كاشت تا برداشت). 1377. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

6- آب و هوا و عملكرد گياهان زراعي( ترجمه )، 1379. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

7- مكانيزم‌هاي مقاومت به‌تنش هاي محيطي در گياهان ( ترجمه ) . 1379. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

8- زيست شناخت بذر و عملكرد گياهان زراعي ( ترجمه ). 1380. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.

9- گندم فيزيو لوژي و اكو لوژي ( ترجمه ) 1382 . انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .

10- زعفران ، فنآوري توليد و فرآوري . 1381 . قطب علمي زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد .

11- زيره سبز ، فنآوري توليد و فرآوري . 1381 . قطب علمي زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد .

12- زرشك ، فنآوري توليد و فرآوري . 1381 . قطب علمي زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد .

13- فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان. 1388. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

14- کشاورزی شورزیست.1389.انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .

– كتاب هاي چاپ شده: (انگلیسی)

1- Kafi, M., Koocheki, A. R., Rashed, M. H. And Nassiri, M. 2006. Saffron, Production and Processing.  Science Pulishers, USA.

2- Kafi, M., Rashed, M. H., Koocheki, A. R., And Nassiri, M. 2006. Cumin, Production and Processing.  Science Pulishers, USA.

3- Kafi, M. and Khan, M. A. 2008. Crop and forage production using saline waters. Centre for Science and Technology of Non Aligned Movement.ِDaya publishing House, New Delhi, India.

– علاقه مندي هاي ورزشي :

تنيس روي ميز ( نفر اول مسابقات اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد )

واليبال ( عضو تيم كارمندان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد )

رئيس انجمن تنيس روي ميز دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1379 تا 1382

رئيس انجمن تنيس روي ميز دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1386ادامه دارد.

قائم مقام رياست ششمين المپياد ورزشي دانشجويان سراسر كشور در سال 1381 .

– موفقيت ها و نشان ها :

استاد نمونه كشاورزي در دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1380 .

معاون دانشجويي و فرهنگي نمونه كشور طي چهار سال معاونت دانشگاه فردوسي مشهد .

نشان آموزش عالي وتوسعه سال 2004 ميلادي ، توسط انجمن بين المللي آموزش براي صلح جهاني .

استاد نمونه كشاورزي در دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1391 .

ریاست دانشگاه فردوسی مشهد