دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سال ۱۳۵۹ با نام «مجتمع تكنولوژي انقلاب اسلامي» با ادغام انستيتوهاي تكنولوژي تهران بنيان‌گذاري شد؛ سپس به «مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي» تغيير نام داده و علاوه بر دوره هاي كارداني و معلم فني، مجوز برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته دبير فني را نيز دريافت كرد. در سال ۱۳۷۲ اين مجموعه با مجوز دفتر گسترش آموزش عالي (وزارت فرهنگ و آموزش عالي) به دانشكده تربيت دبير فني و حرفه‌اي تبديل شد و از طريق آزمون سراسري در دو رشتة كارشناسي، اقدام به پذيرش دانشجو نمود. سپس با توجه به امكانات و توانايي‌هاي موجود، در سال ۱۳۷۶، با ادغام «مركز آموزش عالي» و « دانشكدة تربيت دبير فني و حرفه‌اي» و با اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مرتبه دانشگاه ارتقا پيدا نموده و به نام «دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي‌» خوانده شد. هم اکنون اين دانشگاه با وسعتی نزديك به ۱۵۰.۰۰۰ مترمربع ( ۱۵ هكتار) در شمال شرق تهران و در منطقة لويزان قرار دارد و در مجموع بيش از ۵۰.۰۰۰ مترمربع فضاي سرپوشيده باكاربری هاي آموزشي، آزمايشگاهی، كارگاهی، رفاهي، فرهنگي و ورزشي را شامل مي‌شود.

چشم انداز آينده

دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي مصمم است که ضمن ارتقای وضعيت موجود، نقش مؤثر خود را با توجه به پتانسيل هاي دانشگاه در امر آموزش و پژوهش در سطح ملي و فراملي ايفا نمايد. لذا با برنامه ريزي در ابعاد مختلف آموزش، پژوهش و همچنين توسعه فيزيکي، اين مهم را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. پذيرش دانشجويان خارج از کشور در مقطع تحصيلات تکميلي از کشورهاي هم جوار و برنامه ريزي در جهت ساخت و ساز امکانات آموزشي، کمک آموزشي و رفاهي به وسعت۵۰ هزار مترمربع از جمله برنامه هاي در حال اجراي اين دانشگاه مي باشد که افقي روشن را پيش رو قرار داده است.

روسای دانشگاه از آغاز تا کنون


۱. مهندس قدرت الله تورنگ
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴

۲. مهندس سید محمد موسوی کیانی
از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۳

۳. دکتر سید زین العابدین موسوی
از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷

۴. دکتر محمد حسین رفان
از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲

۵. دکتر سید امیر الدین صدر نژاد
از سال ۱۳۸۲ تا مرداد ۱۳۸۵

۶. دکتر عباس حق اللهی
از مرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۳

۷. دکتر حمید رضا عظمتی
از تاریخ ۹۳/۴/۴ تاکنون