هدف رشته معماری اسلامی تربیت افرادی است که با توجه به رعایت و حفظ مسایل زیبایی شناسی معماری و توجه به مسایل مربوط به کاربری و آسایش انسانی و اقلیمی و صوتی، … در طراحی بنا و معماری و شهرسازی به مسایل و دیدگاه های اسلامی و رعایت اصولی که اسلام به آن تأکید دارد، توجه داشته باشند.

لازم به ذکر است، تنها دانشجویان کارشناسی مهندسی معماری می توانند در رشته معماری اسلامی در مقطع ارشد شرکت کنند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد معماری اسلامی، معرفی می شود.

برنامه درسی (سرفصل) ارشد رشته معماری اسلامی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اختصاصی : 8 واحد
دروس پایه : 8 واحد
دروس طراحی و پایان نامه : 14 واحد
دروس اختیاری : 2 واحد

 

 

دروس پایه

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
نظریه ها و روشهای طراحی معماری 2 حکمت و هنر اسلامی 2
فرم و هندسه در طراحی مدولار 2 جمع 8
روش تحقیق در معماری 2
 

 

دروس الزامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
طراحی ابنیه مذهبی 1 3 طراحی ابنیه مذهبی 3 2
طراحی ابنیه مذهبی 2 3 جمع 14
پایان نامه و رساله نهایی 6
 

 

دروس تخصصی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
معماری معاصر اسلامی ایران و جهان 2 نظریه های مکانیابی 2
تحلیل سازه های سنتی و نو و روشهای ساخت آنها 2 جمع 8
روان شناسی محیط 2
 

 

دروس اختیاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تاریخ معماری اسلامی ایران 2 فلسفه معماری اسلامی 2
سازه های نو 2 روش های پیشرفته ساخت 2
سازه های سنتی 2 باغ سازی ایرانی 2
اقلیم شناسی کاربردی 2 زیباشناسی معماری 2
قوانین و مقررات شهری 2 شهر سازی اسلامی 2
هنرهای اسلامی 2 جمع 32
سیرتحول معماری اسلامی 2
  •  دانشجو موظف است که 2 واحد از دروس فوق را بگذراند

 

 

دانشگاه هایی که در رشته ارشد معماری اسلامی پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

 
دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع)
دانشگاه غیر انتفاعی سوره

دانشگاههای پذیرنده ارشد معماری اسلامی که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکترای 93

 

دانشگاه هنر اسلامی تبریز