در تعریف این رشته اختلاف نظرهایی وجود دارد اما آنچه به صورت کلی می توان گفت این است که معماری منظر شاخه ای از معماری است که با درک 3 محور جایگاه محیط زیست و طبیعت ، رابطه آن با انسان و توجه به زیبایی شناختی هنری، به سازماندهی زمین و ساختمان ها و فضاهای بیرونی می پردازد .

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته معماری منظر، معرفی سایر رشته های ارشد ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) معماری منظر و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس الزامی : 25 واحد
دروس اختیاری : 2 واحد
پایان نامه : 5 واحد

دروس تخصصی و الزامی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ساختار منظر و محیط 3 مبانی نظری معماری منظر 2
تاریخ معماری منظر 2 قوانین محیط و نظامهای طبیعی پویا 2
روان شناسی محیط 2 طراحی منظر و محیط 1 4
طراحی منظر و محیط 2 4 گیاه شناسی کاربردی 2
طراحی منظر و محیط 3 4 جمع 25

 

 

دروس اختیاری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
پارک های جنگلی 2 مدیریت و نگهداری فضای سبز 2
علوم جانوری 2 اقلیم شناسی کاربردی 2
محیط زیست 2 باغسازی ایرانی 2
باغبانی 2 جمع 14
  •  دانشجو موظف است 2 واحد از دروس فوق را بگذراند

دانشگاه هایی که در رشته معماری منظر پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترجه انتخاب رشته ارشد 94

 
دانشگاه بین المللی امام خمینی –قزوین دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تهران دانشگاه شهید بهشتی