رشته مهندسی معماری دوره ای حرفه ای است که پرورش استعداد خلاقانه و انتقال دانش و مهارت های عمومی حرفه معماری را هدف قرار داده است. از معماری به عنوان فن سازماندهی فضا نیز نام برده اند، به عبارت دیگر مهندسی معماری هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر علاقه مندان به رشته معماری اطلاعات بیشتری ارائه می گردد.

سر فصل دروس رشته معماری و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 140 واحد
دروس عمومی : 20 واحد
دروس پایه : 29 واحد
دروس اصلی : 60 واحد
دروس تخصصی : 27 واحد
دروس اختیاری : 4 واحد

 

دروس عمومی رشته معماری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام 4 ادبیات فارسی 3
یک درس از دروس اخلاق اسلامی 2 زبان عمومی 3
یک درس از دروس انقلاب اسلامی 2 تربیت بدنی 1 1
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی 2 تربیت بدنی 2 1
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی 2 جمع 20

 

 

دروس پایه رشته معماری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
هندسه کاربردی 3 هندسه مناظر و مرایا 2
گارگاه مصالح و ساخت 2 ریاضیات و آمار 3
درک و بیان محیط 3 انسان ، طبیعت ، معماری 2
بیان معماری 1 2 مقدمات طراحی معماری 1 5
بیان معماری 2 2 جمع 29
مقدمات طراحی معماری 5

 

 

دروس اصلی رشته معماری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مبانی نظری معماری 3 آشنایی با معماری جهان 2
برداشت از بناهای تاریخی 3 آشنایی با معماری اسلامی 4
آشنایی با معماری معاصر 2 نقشه برداری 2
تنظیم شرایط محیظی 2 تاسیسات الکتریکی 2
تاسیسات مکانیکی 2 ایستایی 2
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 2 سازه های بتنی 2
متره و براورد 2 مدیریت و تشکیلات کارگاه 2
مصالح ساختمانی 2 ساختمان 1 2
ساختمان 2 و گزارش کارگاه 3 روستا 1 3
روستا 2 3 طرح معماری 1 5
طرح معماری 2 5 جمع 60
طرح معماری 3 5

 

 

 

دروس تخصصی رشته معماری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 2 تحلیل فضاهای شهری 3
آشنایی با مرمرت ابنیه 3 ظرح معماری 4 5
طرح معماری 5 5 طراح فنی 3
طرح نهایی 6 جمع 27

 

 

 

دروس اختیاری پیشنهادی برای رشته معماری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
حقوق معماری 2 اخلاق معماری 2
تعمیر و نگهداری ساختمان 2 روش تحقیق 2
زبان تخصصی 2 ایران شناسی 2
معماری جهان اسلام 2 تاریخ شهرهای ایران 2
آشنایی با سایر هنرها 2 سازه های نو 2
فرایند و روشهای معماری 2 کاربرد کامپیوتر در معماری 2

 

 

 

دانشگاه هایی که در رشته معماری پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور 93)

دانشگاه آیت الله بروجردی دانشگاه ارومیه دانشگاه تربیت دبیر شهید جایی
دانشگاه ایلام دانشگاه بجنورد دانشگاه بناب
دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه تبریز
دانشگاه صنعتی بابل دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دانشگاه رازی دانشگاه زابل دانشگاه زنجان
دانشگاه سمنان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شاهرود
دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شیراز
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه علم و صنعت دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه کاشان دانشگاه کردستان دانشگاه گلستان
دانشگاه گیلان دانشگاه مازندران دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه ملایر دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر تهران دانشگاه یزد دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران
دانشگاه غیر انتفاعی سوره تهران دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه قم دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد
دانشگاه غیر انفاعی علامه محدث نوری دانشگاه تهران