مهندسی هسته ای عبارت است از دانش فرآیندهای هسته ای و کاربرد آنها در گسترش تکنولوژی های گوناگون و تولید برق هسته ای. دانش مهندسی هسته ای در زمینه های گوناگونی چون طراحی، راه اندازی و نگهداری نیروگاه های هسته ای، تشخیص ها و درمان های پزشکی (مهندسی پزشکی هسته ای)، تحقیقات در زمینه شتاب دهنده ها، لیزر، فوق هادی ها و … کاربرد دارد.

گداخت (همجوشی) هسته‌ای یا فیوژن، فرآیندی عکس عمل شکافت هسته‌ای است. در فرآیند گداخت هسته‌ای، هسته‌های سبک مانند هیدروژن، دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر همجوشی داده شده و هسته‌های سنگین‌تر و مقداری انرژی تولید می‌شود. رشته مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای در برگیرنده مفاهیم بنیادی و فن آوری های پیشرفته در زمینه های متنوع انرژی گداخت هسته ای است.

حوزه های فعالیت رشته گداخت هسته ای توسط دانشمندان و پژوهشگران عبارتند از :

 • اصول و فناوری نیروگاه های گداخت هسته ای با روش محصورسازی مغناطیسی
 • اصول و فناوری نیروگاه های گداخت هسته ای با روش محصورسازی لختی
 • اصول و مهندسی سیستم های محصورسازی پلاسما
 • بهبود عملکرد، ایمنی، مسایل سوختی و محیطی توکامک ها
 • سیستم های آشکارسازی و دوزیمتری راکتورهای گداخت هسته ای
 • طراحی و توسعه نیروگاه های اقتصادی گداخت هسته ای
 • مدلسازی انرژی و برنامه ریزی انرژی با تکیه بر انرژی گداخت هسته ای
 • لیزر و کاربرد آنها در سیستم های گداخت هسته ای
 • فیزیک و مهندسی پلاسمای فضایی

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل دروس) و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد گداخت هسته ای، دانشگاه های دارای رشتهکارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای ، معرفی سایر گرایشهای کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای، گرایش های دکترای مهندسی هسته ای (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی)، بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی رشته کارشناسی ارشد گداخت هسته ای ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل دروس) کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 14 واحد
دروس انتخابی : 10 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

دروس اصلی کارشناسی ارشد گداخت هسته ای

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مهندسی گداخت هسته ای 1

3

مهندسی گداخت هسته ای 2

3

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 1

3

حفاظت در برابر اشعه گداخت هسته ای

3

آزمایشگاه گداخت هسته ای 1

2

دروس انتخابی کارشناسی ارشد گداخت هسته ای

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضیات مهندسی پیشرفته

3 فیزیک و مهندسی پلاسما 1 3
فیزیک و مهندسی پلاسما 2

3

اصول پلاسمای آماری

3

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 2

3

مگنتوئیدرودینامیک

3

مبانی طراحی راکتورهای گداخت هسته ای

3

ماشین های مولد پلاسمای کانونی

3

آزمایشگاه گداخت هسته ای 2

2

آشکارسازی و دوزیمتری راکتورهای گداخت هسته ای

3

کاربردهای صنعتی پلاسما

3

لیزر و کاربردهای آن در گداخت هسته ای

3

برنامه ریزی و مدلسازی انرژی 3 مباحث ویژه در مهندسی گداخت هسته ای

3

مباحث ویژه در مهندسی پلاسما

3

شبیه سازی و مدلسازی و کاربرد آن در گداخت هسته ای

3

دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه اصفهان

 

 

 

سایر گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای (بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 94) :

 • مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی
 • مهندسی هسته ای گرایش رآکتور
 • مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت
 • مهندسی انرژیهای تجدید پذیر
 • مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها

 

گرایشهای دکترای مهندسی هسته ای (بر اساس دفترچه کنکور دکترا 93):

 • مهندسی هسته ای گرایش گداخت
 • مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی
 • مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها
 • مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت
 • مهندسی هسته ای گرایش رآکتور