دانشگاه و کالج موسسات تحصیلات عالی هستند که بسته به محلی که در آن واقع شده اند در معنا تفاوت هایی را بیان میکنند.

دانشگاه:

در لغت نامه مک میلان کلمه “دانشگاه” را این گونه تعریف شده است: دانشگاه موسسه آموزشی است که دانشجویان برای کسب مدارک علمی در آن جا تحصیل کرده و همچنین پژوهشات علمی در آن جا صورت میگیرد.

دانشگاه یک موسسه ی سطح بالای آموزشی ست که مدارک علمی (در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) در رشته های متنوع به دانشجویان اعطا میکند.

لغت “یونیورسیتی” از عبارت لاتین که ترجمه تقریبی آن ”جامعه استادان دانشگاه و پژوهشگران”  است، مشتق شده است.

لغت اصلی در زبان لاتین به موسسات اهدا کننده مدرک تحصیلی در اروپای غربی اشاره دارد. جایی که شروع شکل گیری و تداول این تشکیلات قانونی بود است و موسسات علمی بعد از آن در سراسر دنیا رایج شدند.

کالج:

در لغت نامه مک میلان “کالج” را اینگونه توصیف میکند: کالج در ایالات متحده آمریکا جایی است که به دانشجویان مدرک تحصیلی میدهد.

این نوع مکان آموزشی همچنین میتواند دانشگاه خطاب شود اگر به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند بیشتر از یک رشته تحصیلی را پوشش دهد.

درحالی که در انگلستان کالج مکانی است که به دانشجویان گواهینامه علمی با ارزش کمتر از دانشگاه اعطا میکند و معمولا مهارت خاصی است که افراد در زمینه شغلی شان به آن نیاز دارند.

لغت “کالج” در نقاط مختلف جهان در معانی متفاوتی استفاده میشود.

کالج میتواند یک موسسه تحصیلی اعطا کننده مدرک درجه سه، یک موسسه در داخل یک دانشگاه، یک موسسه تعلیمات حرفه ای و یا یک مدرسه در مقطع متوسطه باشد.

در ایالات متحده آمریکا کلمه “دانشگاه” از قدیم برای اشاره به موسسات تحقیقات علمی استفاده میشده است و یکبار هم خطاب به موسساتی بوده که درجه تحصیلی دکتری به دانشجویان اعطا میکنند.

در ایالات متحده آمریکا و ایرلند دو کلمه “دانشگاه” و “کالج” تقریبا  یک معنا دارند ، درحالی که در انگلستان، استرالیا، کانادا و سایر کشورهای مشترک المنافع، کالج عموما به یک قسمت از دانشگاه اشاره میشود که به تنهایی جایز به اعطای مدارج علمی نیست.

درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا میشوند، درحالی که کالج ها موسسات یا سازمان هایی وابسته به دانشگاه هستند که دانشجویان را برای کسب درجه خاصی در دانشگاه آماده میکنند.

کالج هایی که به دانشگاه ها وابسته هستند گاهی “کالج دانشگاهی” نامیده میشوند.

کالج ها همیشه هم به دانشگاه ها وابسته نیستند. یک کالج میتواند موسسه مستقلی باشد که دانشجویان را آماده میکند تا به عنوان داوطلبان خارجی وارد سایر دانشگاه ها شوند، یا این قدرت و اعتبار را داشته باشند که دوره های خاصی را برگذار کنند که منجر به دریافت درجه علمی در دانشگاه دیگری میشود.

امروزه در انگلستان برخی از “کالج های دانشگاهی” موسسات مستقل علمی معتبری هستند که این قدرت را دارند که مدرک علمی اعطا کنند. اما فاقد تندیس دانشگاه هستند.

در کانادا “دانشگاه” یک موسسه تحصیلی است که اجازه اعطای درجه علمی به افراد دارد. کالج ها این اجازه را ندارند اما میتوانند گواهینامه یا دیپلم صادر کنند.

در استرالیا هم به همین نحو است. “دانشگاه” ها مدارک علمی اهدا میکنند درحالی که در داخل این دانشگاه ها کالج های مختلفی مانند دانشکده ها قرار گرفته اند.

در این کشور موسسه ای که گواهینامه های حرفه ای یا مدرک تحصیلی درجه سه اعطا میکنند عموما کالج های فنی یا ” تی آ اف ای” نامیده میشوند.

از قدیم عبارت “کالج” برای یک قسمت از دانشگاه به کار برده میشده. دانشگاه های بزرگ میتوانند به بخش ها یا کالج های کوچک تری تقسیم شوند که مدارک مختلفی را اهدا میکنند.

در مفهوم کلی دانشگاه، کالج های متفاوتی را متحد میکند.

به طور خلاصه  :

تفاوت بین دو لغت “دانشگاه” و “کالج” بیشتر به این بستگی دارد که شما کجای دنیا زندگی میکنید. دانشگاه یک واحد اعطا کننده مستقل درجات علمی است اما کالج ها همیشه اینطور نیستند.