در حال حاضر در سال‌های اخیر اهمیت فصول انتگرال و کاربرد، دنباله و سری و در نهایت مشتق و کاربرد از سایر فصول بیشتر هست هر چند از همه فصول به صورت مستقیم و غیر مستقیم سوال مطرح می‌شود.

نکته‌ای که در مطالعه ریاضی عمومی 1 و 2 باید به آن توجه کرد، رعایت کردن پیش نیازی در این کتاب‌ها و سرفصل‌های هر کتاب هست. فصول ابتدایی ریاضی 1 با اینکه خیلی ساده هستند و اصولاً سوال مستقیم خیلی زیادی در کنکور ندارند، ولی اهمیتشان به خاطر پایه‌ای بودن مفاهیم شان هست و با مطالعه دقیق این فصول درک مفاهیم فصول بعدی بسیار ساده تر است …

 فصل مشتق پیش نیاز فصل توابع چند متغیره از ریاضی 2 و فصل انتگرال پیش نیاز فصل انتگرال چندگانه و انتگرال خط و سطح از ریاضی 2 هستند.

 شدت اهمیت هر فصل بر اساس بودجه بندی تعداد و نوع سوالات در سالهای اخیر در همه رشته ها:

 تابع : 5%

حد و پیوستگی : 10%   

مشتق و کاربرد: 20%

انتگرال و کاربرد: 25%  

مختصات قطبی : 5% 

اعداد مختلط : 10% 

دنباله و سری : 25%

 البته این بودجه‌بندی برای هر رشته تا چند درصد متفاوت هست و اهمیت فصول را نشان می‌دهد …

ریاضی عمومی 2 نیز همانند ریاضی عمومی 1 از دروسی پایه ای و اصلی در رشته های فنی مهندسی و علوم پایه در دانشگاه در دوره کارشناسی محسوب می‌شود.

با توجه به روند طرح سوال در آزمون های ورودی کارشناسی در سالهای اخیر اهمیت ریاضی 2 از قبل بیشتر شده و تقریبا در اکثر رشته ها به سمت 50 50 شدن تعداد سوالات ریاضی 1 و 2 در امتحان شده ایم.

در کل ریاضی 2 نسبت ریاضی 1 بسیار ساده تر و پیش پا افتاده تر هست به شرطی که مفاهیم ریاضی 1 خوب جا افتاده باشد.

اهمیت سرفصل های کتاب ریاضی 2 براساس تعداد سوالات آن در سال های اخیر:

هندسه تحلیلی و جبرخطی : 5%

توابع برداری و رویه ها : 5%

توابع چندمتغیره : 30%

انتگرال چندگانه : 30%

انتگرال خط و سطح : 30%