چكيده

چرخ دنده ها در بسیاری از وسایل مکانیکی استفاده می شوند. آنها کارهای متفاوت بسیاری انجام می دهند ولی مهم ترین كار آن ها کاهش دوران در تجهیزات موتوری است. این نقشی کلیدی است زیرا اغلب یک موتور  با سرعت زیاد می تواند قدرت کافی برای وسیله را تولید كند، ولي گشتاور كافي را نمي تواند. كار ديگري كه چرخ دنده انجام مي دهد تنظيم كردن جهت چرخش است. به عنوان نمونه در ديفرانسيل بين چرخ هاي عقب اتومبيل، قدرت به وسيله ميل محوري (گاردان) كه به موتور  متصل است، منتقل مي شود و ديفرانسيل بايد 90 درجه نيرو را بچرخاند تا در چرخ ها بكار رود. چرخ دنده ها به روش های مختلفی تولید می شوند، در این مقاله تولید چرخ دنده با روش آهنگری (فورجینگ) مورد بررسی قرار گرفته است.

عمليات آهنگري يكي از عمليات شكل دهي فلزات مي باشد كه در اين فرايند توده اي از فلز تحت فشار يا ضربه به منظور توليد قطعه اي با شكل هندسي وخواص مطلوب تغيير شكل مي يابد. از جمله مزاياي اصلي عمليات آهنگري خواص مكانيكي، استحكام بالا، كاهش عمليات ماشينكاري و صرفه جويي در ماده است.

مراحل طراحي چرخ دنده، قالب ها و بيلت و اسمبل (assemble) قالبهاي بالا و پايين با بيلت، توسط نرم افزار  solidworks  انجام شده و ساير عمليات شكل دهي و محاسبات  با روش حجم محدود (نرم افزار super forge) صورت گرفته است.

دانلود مقاله