معرفی رشته

مهندسی ورزش از موضوعات نوپایی است که چند سالی بیشتر از مطرح شدنش به عنوان یک رشته دانشگاهی نمی گذرد.

موضوع این رشته کاربرد علم مهندسی در ورزش است. مهندسی ورزش تخصصی است که ضمن توجه به جزئیات طراحی فضاها و اماکن ورزشی (نظیر تهویه مطبوع، کف پوشها، نور و صدا) به تحلیل نکات مهم در طراحی ابزارهای جدید ورزشی نیز توجه دارد چرا که از نقطه نظر علمی، تجهیزات ورزشی غالباً جزیی از بدن انسان تلقی می شوند.

مهندسی ورزش به دو شاخه اصلی تقسیم بندی می شود :

1- طراحی و ساخت ابزار 

2- بیومکانیک ورزشی

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد  اطلاعات بیشتری شامل: اسامی برخی از دروس رشته مهندسی ورزش، دانشگاه های دارای رشته مهندسی ورزش، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکترای مهندسی پزشکی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارائه می شود.

برخی از دروس مهندسی ورزش:

 • خزش، خستگی و شکست
 • مبانی مهندسی ورزش
 • کامپوزیتها و کاربرد آن در مهندسی ورزش
 • تغذیه ورزشی
 • رباتیک
 • ضایعات حرکتی
دانشگاه هایی که در رشته مهندسی ورزش دانشجو می پذیرند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 93
دانشگاه صنعتی امیرکبیر                   دانشگاه اصفهان

سایر گرایش های ارشد مهندسی پزشکی(بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 93) : 

گرایشهای دکترای مهندسی پزشکی (بر اساس دفترچه کنکور دکترا 93):

 •  مهندسی بیو متریال
 •  مهندسی بیو مکانیک
 •  مهندسی بیو الکتریک

فرصتهای شغلی و بازار کار ارشد مهندسی ورزش

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :

 • مهندس پزشکی
 • استاد دانشگاه 

پژوهشگرهمچنین طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت، مشاغل زیر امکان جذب این رشته تحصیلی را در حوزه بهداشت و درمان دارند:

 • کارشناس تجهیزات پزشکی 
 • کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی