تاریخچه 

دانشگاه الزهراء (س) دانشگاه ويژه زنان می باشد که در دهكده ونك تهران واقع شده است، در سال 1343 تاسيس شد و در آن هنگام با 90 دانشجو به صورت مدرسه عالي، با نام «مدرسه عالي دختران» فعاليت خود را آغاز نمود و علاوه بر رشته هاي مترجمي زبان هاي خارجي، منشي گري و روانشناسي تدريس رشته اي تحت عنوان فنون خانه داري را در برنامه فعاليت هاي آموزشي خود قرار داد (در رشته اخير، از سال دوم تاسيس 45 – 1344، پذيرش دانشجو صورت گرفت).
در سال تحصيلي 55 – 1354 مدرسه عالي دختران تبديل به دانشگاه شد و از سال 1356 در قالب مجموعه اي از 4 دانشكده: علوم پايه، ادبيات و علوم انساني، علوم مديريت و اقتصاد درآمد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با همين تركيب، تحت نام مطهر الزهراء «س» فعاليت خود را ادامه داد.
در سال 1365 چهار دانشكده مزبور به دانشكده هاي: علوم پايه، علوم اجتماعي و اقتصادي، ادبيات و هنر تغيير يافت. در سال 1373 دانشكده هاي: علوم تربيتي و روانشناسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، فني مهندسي به صورت مجزا موجوديت يافتند و در سال 1380 نيز دانشكده الهيات و ادبيات با دريافت موافقت اصولي وزارتخانه، به دو دانشكده ادبيات، زبان ها و تاريخ و دانشكده الهيات تبديل گرديد. با اين احتساب تعداد دانشكده ها به 8 مورد افزايش يافت.
دانشگاه الزهراء (س) با وسعتي معادل 14 هكتار، افزون بر فضاي فيزيكي دانشكده ها، داراي: آمفي تئاترها، استخرها، رستوران ها، غذا خوري هاي آماده، سالن ورزش، بانك، پست و مهد كودك نيز مي باشد. براي تكميل اين مجموعه از نظر فضاي كالبدي، علاوه بر توسعه زير بناي دانشكده هاي: الهيات و ادبيات (1500 متر مربع) و هنر (3285 متر مربع) سالن ورزش چند منظوره با 4000 متر مربع زير بنا، استخر سرپوشيده باغ نو به وسعت 1000 متر مربع و ساختمان خوارزمي دانشگاه الزهراء (س) ، در هشت طبقه و با وسعت 18 هزار متر مربع زير بنا ، نيز احداث گرديده است.

 نام روساي دانشگاه الزهرا(س) از آغاز تا امروز

1. آقاي دكتر كريم فاطمي
2. آقاي دكتر شاهرخ امير ارجمند
3. آقاي دكتر حسين نمازي
4. آقاي دكتر محمد حسين حجت الاسلامی
5. آقاي دكتر مجتبی شمسی پور
6. آقاي دكتر نجفقلي حبيبي
7. آقاي دكتر محمد ابراهيم موحدي
8. خانم دكتر ثريا مكنون
9. آقاي دكتر حسين ظهور
10. خانم دكتر حكيمه دبيران
11. آقاي دكتر عبدالله زنديه
12. آقاي دكتر عطاء الله كوهيان
13. خانم دكتر زهرا رهنورد
14. خانم دكتر محبوبه مباشري
15. خانم دکتر انسیه خزعلی

معرفی مختصر ریاست محترم فعلی دانشگاه

نام: انسیه
نام خانوادگی: خزعلی
سال تولد: 1342
مرتبه علمی: دانشيار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبيات عرب
آدرس پست الكترونيكی :ekhazali@alzahra.ac.ir
متاهل / دارای 4 فرزند

رشته های تحصیلی در دانشگاه الزهرا

كد رشته عنوان رشته دانشکده مقطع گروه آموزشي
128 آموزش زبان انگليسي ادبيات دکتري گروه زبان انگليسي
891 آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان‌شناسي
123 آموزش‌زبان‌انگليسي‌ ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان انگليسي
120 تاريخ ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه تاريخ
126 تاريخ – تاريخ اسلام ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه تاريخ
127 تاريخ – تاريخ ايران اسلامي ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه تاريخ
160 تاريخ ادبيات دکتري گروه تاريخ
116 تاريخ ادبيات کارشناسي گروه تاريخ
861 زبان روسي ادبيات کارشناسي گروه زبان روسي
851 زبان شناسي همگاني ادبيات دکتري گروه زبان‌شناسي
112 زبان فرانسه – مترجمي ادبيات کارشناسي گروه مترجمي فرانسه
831 زبان و ادبيات عرب ادبيات دکتري گروه زبان ادبيات عرب
832 زبان و ادبيات عربي ادبيات کارشناسي گروه زبان ادبيات عرب
882 زبان و ادبيات فارسي ادبيات دکتري گروه زبان و ادبيات فارسي
824 زبان و ادبيات فارسي-ادبيات عرفاني ادبيات دکتري گروه زبان و ادبيات فارسي
161 زبان و ادبيات فارسي ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان و ادبيات فارسي
151 زبان و ادبيات فارسي ادبيات کارشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي
820 زبان و ادبيات فارسي ويژه غير فارسي زبانان ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان و ادبيات فارسي
880 زبان وادبيات انگليسي ادبيات کارشناسي گروه زبان انگليسي
125 زبان وادبيات عرب ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان ادبيات عرب
124 زبان‌شناسي  همگاني ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان‌شناسي
101 مترجمي زبان فرانسه ادبيات کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مترجمي فرانسه
3801 آموزش زبان انگليسي ادبيات پرديس خودگردان کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان انگليسي
3802 آموزش زبان انگليسي ادبيات پرديس خودگردان دکتري گروه زبان انگليسي
3831 زبان و ادبيات عرب ادبيات پرديس خودگردان کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زبان ادبيات عرب
3832 زبان و ادبيات عرب ادبيات پرديس خودگردان دکتري گروه زبان ادبيات عرب
172  علوم قرآن وحديث الهيات و معارف اسلامي کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم قرآن وحديث
183 الهيات و معارف اسلامي – تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي الهيات و معارف اسلامي کارشناسي ارشد ناپيوسته تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
182 الهيات و معارف‌اسلامي – اديان و عرفان الهيات و معارف اسلامي کارشناسي ارشد ناپيوسته اديان و عرفان
122 الهيات و‌ معارف‌‌اسلامي‌ -‌ اديان و عرفان الهيات و معارف اسلامي کارشناسي اديان و عرفان
175 الهيات و‌ معارف‌اسلامي – فقه و مباني حقوق اسلامي الهيات و معارف اسلامي کارشناسي ارشد ناپيوسته فقه و مباني حقوق اسلامي
121 الهيات و معارف‌اسلامي – فلسفه و حکمت اسلامي الهيات و معارف اسلامي کارشناسي فلسفه و حكمت اسلامي
176 الهيات و معارف‌اسلامي – فلسفه و کلام اسلامي الهيات و معارف اسلامي کارشناسي ارشد ناپيوسته فلسفه و حكمت اسلامي
117 الهيات ومعارف اسلامي – فقه ومباني حقوق اسلامي الهيات و معارف اسلامي کارشناسي فقه و مباني حقوق اسلامي
118 الهيات ومعارف‌اسلامي – تاريخ فرهنگ و تمدن ملل‌اسلامي الهيات و معارف اسلامي کارشناسي تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي
129 علوم قرآن وحديث الهيات و معارف اسلامي کارشناسي علوم قرآن وحديث
910 روانشناسي تربيتي پژوهشکده زنان دکتري گروه روان شناسي تربيتي
649 تربيت بدني و علوم ورزشي –  فيزيولوژي ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي گروه فيزيولوژي ورزش
648 تربيت بدني و علوم ورزشي –  مديريت ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي گروه مديريت ورزشي
647 تربيت بدني و علوم ورزشي – رفتار حرکتي تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي گروه رفتار حركتي
630 رفتار حرکتي- يادگيري و کنترل حرکتي تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه رفتار حركتي
650 فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي کاربردي تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيولوژي ورزش
640 فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيولوژي ورزش
621 مديريت ورزشي – مديريت اماکن وتاسيسات ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت ورزشي
3201 حسابداري علوم اجتماعي و اقتصاد پرديس خودگردان کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
3202 حسابداري علوم اجتماعي و اقتصاد پرديس خودگردان دکتري گروه حسابداري
228 اقتصاد انرژي علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه اقتصاد
253 پژوهش‌علوم‌اجتماعي‌ علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم‌اجتماعي
225 توسعه‌اقتصادي وبرنامه ريزي علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه اقتصاد
231 جامعه شناسي – جامعه شناسي مسائل اجتماعي علوم اجتماعي واقتصاد دکتري گروه علوم‌اجتماعي
201 حسابداري علوم اجتماعي واقتصاد دکتري گروه حسابداري
230 حسابداري علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه حسابداري
220 حساب‌داري علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي گروه حسابداري
235 علوم اجتماعي – جامعه شناسي علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه علوم‌اجتماعي
245 علوم اقتصادي علوم اجتماعي واقتصاد دکتري گروه اقتصاد
240 علوم اقتصادي‌ علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه اقتصاد
252 علوم‌اجتماعي‌ -پژوهشگري‌ علوم اجتماعي علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي گروه علوم‌اجتماعي
221 علوم‌اقتصادي‌ – اقتصاد نظري علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي گروه اقتصاد
211 مديريت-مديريت بازاريابي بين المللي علوم اجتماعي واقتصاد دکتري گروه مديريت
210 مديريت MBA علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت
224 مديريت بازرگاني – بازاريابي علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت
223 مديريت بازرگاني علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي گروه مديريت
212 مديريت فناوري اطلاعات-کسب و کار علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت
250 مديريت فناوري اطلاعات علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت
251 مديريت فناوري اطلاعات – سيستم هاي اطلاعات پيشرفته علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت
241 مديريت مالي علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت
213 مديريت مالي علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي گروه مديريت
100 مطالعات خانواده علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي گروه مطالعات زنان وخانواده
242 مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مطالعات زنان وخانواده
227 مطالعات زنان – زن وخانواده علوم اجتماعي واقتصاد کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مطالعات زنان وخانواده
342  فيزيک علوم پايه دکتري گروه فيزيك
366 آمار رياضي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه رياضي
303 آمار و کاربردها علوم پايه کارشناسي گروه رياضي
380 رياضي علوم پايه دکتري گروه رياضي
347 رياضي کاربردي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه رياضي
346 رياضي محض علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه رياضي
302 رياضيات و کاربردها علوم پايه کارشناسي گروه رياضي
361 زيست شناسي – بيوشيمي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زيست‌شناسي
381 زيست شناسي – ميکروبيولوژي علوم پايه دکتري گروه زيست‌شناسي
323 زيست شناسي -بيوفيزيک علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زيست‌شناسي
362 زيست شناسي  علوم گياهي – سيستماتيک اكولوژي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زيست‌شناسي
338 زيست شناسي سلولي ملکولي – بيوتکنولوژي علوم پايه کارشناسي گروه زيست‌شناسي
363 زيست شناسي علوم گياهي – فيزيولوژي گياهي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زيست‌شناسي
364 زيست شناسي ميکروبيولوژي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زيست‌شناسي
369 زيست فناوري (بيوتکنولوژي) – ميکروبي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زيست‌شناسي
337 زيست‌شناسي‌ – علوم‌گياهي علوم پايه کارشناسي گروه زيست‌شناسي
336 زيست‌شناسي  سلولي مولکولي-ميکروبيولوژي علوم پايه کارشناسي گروه زيست‌شناسي
341 شيمي‌ علوم پايه دکتري گروه شيمي
310 شيمي-شيمي تجزيه علوم پايه دکتري گروه شيمي
351 شيمي – شيمي آلي علوم پايه دکتري گروه شيمي
344 شيمي – شيمي آلي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه شيمي
349 شيمي – شيمي تجزيه علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه شيمي
343 شيمي – شيمي فيزيک علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه شيمي
353 شيمي – شيمي معدني علوم پايه دکتري گروه شيمي
348 شيمي – شيمي معدني علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه شيمي
393 شيمي – کاربردي علوم پايه کارشناسي گروه شيمي
334 شيمي – محض علوم پايه کارشناسي گروه شيمي
301 علوم کامپيوتر علوم پايه کارشناسي گروه رياضي
322 علوم و فناوري نانو-نانو فيزيک علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه زيست‌شناسي
321 فوتونيک علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
352 فيزيک علوم پايه کارشناسي گروه فيزيك
367 فيزيک – حالت جامد علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
368 فيزيک – ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
359 فيزيک – فيزيک نجومي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
357 فيزيک – نظري علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
356 فيزيک  – ماده چگال علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
358 فيزيک ـ   اتمي و مولکولي علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
399 فيزيک اتمي مولکولي با زمينه پلاسما علوم پايه کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فيزيك
320 فيزيک مهندسي – حالت جامد علوم پايه کارشناسي گروه فيزيك
701 برنامه ريزي درسي علوم تربيتي و روانشناسي دکتري گروه مديريت و برنامه ريزي آموز
734 تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت و برنامه ريزي آموز
727 راهنمايي‌ومشاوره علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي گروه مشاوره وراهنمايي
718 روان شناسي – روان‌شناسي باليني علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي گروه  روان‌شناسي
717 روان‌شناسي – آموزش کودکان استثنايي علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي گروه  روان‌شناسي
720 روان‌شناسي باليني علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه  روان‌شناسي
732 ‌روان‌شناسي‌ تربيتي‌ علوم تربيتي و روانشناسي دکتري گروه روان شناسي تربيتي
719 روان‌شناسي تربيتي علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه روان شناسي تربيتي
730 روان‌شناسي‌عمومي‌ علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه  روان‌شناسي
731 ‌روان‌شناسي‌عمومي علوم تربيتي و روانشناسي دکتري گروه  روان‌شناسي
743 علم اطلاعات و دانش شناسي علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه كتابداري
742 علم اطلاعات و دانش شناسي علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي گروه كتابداري
744 علم اطلاعات و دانش شناسي -مديريت اطلاعات علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه كتابداري
735 علوم تربيتي – برنامه ريزي درسي علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت و برنامه ريزي آموز
716 علوم‌تربيتي – مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي گروه مديريت و برنامه ريزي آموز
726 مديريت‌آموزشي‌ علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مديريت و برنامه ريزي آموز
728 مشاوره‌وراهنمائي‌ علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مشاوره وراهنمايي
741 مطالعات آرشيوي علوم تربيتي و روانشناسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه كتابداري
530 مهندسي برق مهندسي کارشناسي گروه مهندسي برق
516 مهندسي سيستم هاي انرژي -تکنولوژي انرژي مهندسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مهندسي مكانيك
517 مهندسي صنايع مهندسي کارشناسي گروه مهندسي صنايع
514 مهندسي صنايع – صنايع مهندسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مهندسي صنايع
518 مهندسي صنايع – صنايع مهندسي دکتري گروه مهندسي صنايع
540 مهندسي عمران مهندسي کارشناسي مهندسي عمران
501 مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مهندسي كامپيوتر
503 مهندسي کامپيوتر-نرم افزار مهندسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مهندسي كامپيوتر
502 مهندسي کامپيوتر – فناوري اطلاعات مهندسي کارشناسي گروه مهندسي كامپيوتر
511 مهندسي کامپيوتر – نرم‌افزار مهندسي کارشناسي گروه مهندسي كامپيوتر
515 مهندسي کامپيوتر – هوش مصنوعي مهندسي کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه مهندسي كامپيوتر
550 مهندسي مکانيک مهندسي کارشناسي گروه مهندسي مكانيك
1551 مهندسي صنايع مهندسي پرديس البرز کارشناسي گروه مهندسي صنايع
1511 مهندسي کامپيوتر- نرم افزار مهندسي پرديس البرز کارشناسي گروه مهندسي كامپيوتر
472 ارتباط تصويري هنر کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه ارتباط‌ تصويري
462 ارتباط تصويري هنر کارشناسي گروه ارتباط‌ تصويري
450 پژوهش هنر هنر دکتري گروه پژوهش هنر
460 پژوهش هنر هنر کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه پژوهش هنر
466 صنايع دستي هنر کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه صنايع دستي
463 صنايع دستي هنر کارشناسي گروه صنايع دستي
467 طراحي پارچه هنر کارشناسي گروه طراحي لباس و چاپ پارچه
431 طراحي پارچه و لباس هنر کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه طراحي لباس و چاپ پارچه
421 طراحي صنعتي هنر کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه طراحي‌صنعتي
464 طراحي صنعتي هنر کارشناسي گروه طراحي‌صنعتي
468 طراحي لباس هنر کارشناسي گروه طراحي لباس و چاپ پارچه
475 نقاشي هنر کارشناسي ارشد ناپيوسته گروه نقاشي
465 نقاشي هنر کارشناسي گروه نقاشي