از سال 1996 تا سال 2015 براساس پایگاه اطلاع‌رسانی «اسکوپوس» ایران در تولید علم رتبه 22 را در سطح جهان دارد. و در سال 2015 و به استناد همین پایگاه، رتبه علمی کشور 16 است که این رتبه باعث افتخار و نشان دهنده تلاش دانشمندان در عرصه تولید جهانی و مشارکت بالای دانشمندان ایران در تولید جهانی علم است ، این در حالی است که متاسفانه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در هیچ‌کدام از پوسته‌های تولید علم جهانی قرار نداشت.

بر اساس تحقیقات مستند و علمی که در این زمینه انجام شده مشخص شد در بازه زمانی 1996 تا 2015 با در نظر گرفتن نقش دانشگاه آزاد اسلامی رتبه ایران 22 و بدون در نظر گرفتن نقش دانشگاه آزاد اسلامی با 5 پله سقوط در جایگاه بیست و ششم قرار می گیرد و در سال 2015 با در نظر گرفتن سهم دانشگاه آزاد اسلامی رتبه ایران در تولید جهانی علم 16 و بدون آن رتبه ایران در تولید جهانی علم با شش پله کاهش به 22 خواهد رسید.