تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی گناباد:
این دانشگاه در سال 1365 به عنوان دانشكده پرستاری و مامایی با پذيرش 42 دانشجو در رشته كارداني پرستاري و زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي مشهد فعالیت خود را آغاز نمود که اين دوره در سال بعد به كارشناسي پرستاري ارتقاء يافت. از سال 1374 با منفک شدن از دانشگاه علوم پزشكي مشهد، بعنوان يكي از چهل و دو دانشكده و دانشگاه علوم پزشكي مستقل كشور زير نظر مستقیم وزارت متبوع و تحت عنوان دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فعاليت خود را در ابعاد بهداشت، درمان و آموزش عالي ادامه داد. از سال 1384 به تدریج به تعداد رشته های این دانشکده افزوده و یا سطح آنها ارتقاء یافت به طوری که در سال 1387 با توجه به مصوبه سفر دوم دولت نهم به استان خراسان رضوی، شورای عالی گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با ارتقاء دانشکده به دانشگاه و تاسیس سه دانشکده مستقل پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی موافقت نمود. همچنین این شورا در پایان این سال، مجوز پذیرش دانشجوی پزشکی و تاسیس دانشکده پزشکی را نیز صادر نمود.

در حال حاضر این دانشگاه دارای چهار دانشکده مستقل، سه مرکز تحقیقاتی، دو بیمارستان آموزشی، 1535 نفر دانشجو، 77 عضو هیئت علمی و حدود 1300 نفر پرسنل می باشد و با 165 تخت فعال در سه بیمارستان 2 پزشک فوق تخصص 49 پزشک متخصص 77 پزشک عمومی 14 دندانپزشک و 15 داروساز به ارائه خدمات درمانی می پردازد. همچنین با 13 پایگاه اورژانس جاده‌ ای، به نسبت جمعیت رتبه اول کشور را داراست.

در پایان شایان ذکر است که این دانشگاه، بواسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، علاوه بر آنکه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان را تحت پوشش رسمی دارد، می تواند در محدوده شعاع 100 کیلومتری از مرکز شهرستان، جمعیتی حدود 1.500.000 نفر را از خدمات خود بهره مند سازد.

 وب سایت دانشگاه