مقدمه:

سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت، خوردگي و اكسيداسيون ميباشند كه به لحاظ تركيب شيميايي شامل سه گروه: پايه نيكل ، نيكل – آهن و پايه كبالت ميباشند. اولين استفاده از سوپرآلياژها در ساخت توربينهاي گازي، طرحهاي تبديل ذغالسنگ، صنايع شيميايي و صنايعي كه نياز به مقاومت حرارتي و خوردگي دارند بوده است. سعي براي توسعه سوپر آلياژها كه تأمين استحكام بالا و مدت زمان زياد ثبات ترم هاي متالورژيكي در دما 650 تا 760 ، جهان را منتهي كرد به سوپر آلياژ اينكونل 718 و در حقيقت نتيجه تحقيقي بود كه هدف آن ساخت محلول جامد مستحكم و غير قابل پير سختي و دليل اصلي اضافه كردن كلومبيم به فلز پايه بود. حساسيت كمتر سوپرآلياژ 718 در برابر ترك هاي پيركرنشي و كاركرد در دماي بالا بدون پيرسختي متالوژيست ها را متوجه خود كرد. اينكونل 718 رسوبي است يايه نيكلي و قابل سخت شدن كه جهت كاربرد در تنش تسليم، كششي و گسيختگي ناشي از خزش در دماهاي بالاي 1300 درجه فارنهايت. دير گدازي پير سختي پاسخي است از آلياژ 718 كه مجاز به عمليات آنيلينگ و جوشكاري بدونه سخت شدن در طول گرم شدن و سرد شدن مي باشد. اين آلياژ خاصيت جوش پذيري عالي را در مقايسه با سوپر آلياژهاي پايه نيكلي سخت شده با آلومنيوم و تيتانيوم دارد و در موتورهاي جت و قسمت هايي از بدنه هواپيماهاي سرعت بالا مانند چرخ ها محفظه احتراق جت، فاصله اندازها و پيچ هاي و بست ها استفاده شده است.

 

لینک مقاله