انتخاب برترین دانشگاه برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را می توان یکی از مهمترین و اصولی ترین اقدامات برای تضمین آینده ای بهتر معرفی کرد. در هر سال دانشگاه های مختلف توسط سازمان های رتبه بندی مورد بررسی قرار می گیرند و با توجه به معیار های مشخص رتبه دانشگاه نیز مشخص می شود. با توجه به اهمیت این موضوع این بار نیز در سایت راهنمای تحصیل در خارج اقدام به معرفی برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۷ کرده ایم. این آمار توسط رتبه بندی QS ثبت شده است.

 

برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۷

هنر و علوم انسانی

(Art & Humanities)

دانشگاه

رتبه

دانشگاه آکسفورد

University of Oxford

۱

دانشگاه کمبریج

University of Cambridge

۲

دانشگاه هاروارد

Harvard university

۳

دانشگاه کالیفرنیا

University of California (Berkeley)

۴

دانشگاه استنفورد

Stanford University

۵

مهندسی و فناوری اطلاعات

(Engineering & technology)

دانشگاه MIT

Massachusetts Institute of Technology

۱

دانشگاه استنفورد

Stanford University

۲

دانشگاه کمبریج

University of Cambridge

۳

دانشگاه نانیانگ سنگاپور

Nanyang technological university

۴

دانشگاه ETH Zurich

۵

علوم زندگی و پزشکی

(Life Sciences & Medicine)

دانشگاه هاروارد

Harvard university

۱

دانشگاه کمبریج

University of Cambridge

۲

دانشگاه آکسفورد

University of Oxford

۳

دانشگاه MIT

Massachusetts Institute of Technology

۴

دانشگاه استنفورد

Stanford University

۵

علوم طبیعی

(Natural Sciences)

دانشگاه MIT

Massachusetts Institute of Technology

۱

دانشگاه کمبریج

University of Cambridge

۲

دانشگاه هاروارد

Harvard university

۳

دانشگاه استنفورد

Stanford University

۴

دانشگاه آکسفورد

University of Oxford

۵

علوم اجتماعی و مدیریت

(Social Sciences & Management)

دانشگاه هاروارد ۲۰۱۷

Harvard university

۱

اقتصاد و علوم انسانی لندن

London School of Economics and Political Sciences (LSE)

۲

دانشگاه آکسفورد

University of Oxford

۳

دانشگاه کمبریج

University of Cambridge

۴

دانشگاه استنفورد

Stanford University

۵