هژیر رحمانداد استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم در دانشگاه ویرجینیاتک و همچنین استادیار نیمه وقت در گروه سیستم های دینامیکی در دانشکده اقتصاد موسسه فناوری ماساچوست یا همان دانشگاه ام آی تی در کشور آمریکا می باشد. رحمانداد مدرک فوق لیسانس خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه شریف و مدرک پی اچ دی خود را نیز از دانشگاه MIT دریافت نمود.

کارهای تحقیقاتی دکتر رحمانداد زمینه های مختلفی را شامل می شود. از جمله وی روی چگونگی شکل گیری قابلیتهای سازمانی و خصوصا طراحی کالاهای جدید، یادگیری و تغییر سازمانی، اجرایی کردن استراتژیهای سازمانی، و مقایسه تطبیقی روشهای مختلف شبیه سازی تحقیق می کند. تخصص وی در رشته سیستمهای دینامیکی می باشد و تحقیقات وی با استفاده از مدلهای شبیه سازی و با بهره گیری از داده های کمی و کیفی به بهبود و توسعه نظریه های مدیریت سازمانی می پردازد. همچنین در یکی دیگر از کارهای تحقیقاتی خود، دکتر رحمانداد روشهای مختلف شبیه سازی در مدلسازی مسائل مربوط به سیاستگذاری بهداشت عمومی را بررسی می کند. زمینه های تدریس ایشان شامل سیستمهای دینامیکی، مدلسازی مسایل پیچیده مدیریتی، و دینامیک طراحی کالاهای جدید می باشد.

 

لینک به صفحه اصلی استاد هژیر رحمانداد