دسته: مقالات

جوشكاري ليزر بر روي سوپرآلياژ اينكونل 718

مقدمه: سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت، خوردگي و اكسيداسيون ميباشند كه به لحاظ تركيب شيميايي شامل سه گروه: پايه نيكل ، نيكل – آهن و پايه كبالت ميباشند. اولين استفاده از سوپرآلياژها در...

بیشتر

تحلیل و بررسی فرآیند تولید محفظه سیبک به کمک نرم افزار Super Forge

چكيده امروزه با توسعه روشهای تحلیل عددی شبیه سازی و تحلیل فرآیندهای فورجینگ دجار تحول اساسی گشته و این روشها یکی ازقویترین ابزارهای موجود برای بهینه سازی فرآیندهای فورج بشمار میروند در این تحقیق...

بیشتر