امروزه در اکثر جوامع پيشرفته و توسعه يافته نميتوان نياز به خودرو به معنی عام آن را در زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها ناديده گرفت. انواع خودروی سواری، موتور سيکلت‌ها، اتوبوسها و مينی‌بوس‌ها...

بیشتر