برچسب: دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی دو سال پس از انقلاب فرهنگی ایران در روز 31 اردیبهشت ماه سال 1361 آیت ا… هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه تهران برای اولین بار از طرحی به نام...

بیشتر