تاریخچه  دانشگاه الزهراء (س) دانشگاه ويژه زنان می باشد که در دهكده ونك تهران واقع شده است، در سال 1343 تاسيس شد و در آن هنگام با 90 دانشجو به صورت مدرسه عالي، با...

بیشتر