دانشگاه علامه طباطبائی  بر اساس  مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی در جلسه مورخه 1363/4/16 تاسیس شد. این دانشگاه هم اکنون به عنوان بزرگترین و مهمترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در کشور می باشد، که...

بیشتر