برچسب: رتبه بندی دانشگاه ها

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

۱- دانشگاه علوم پزشکی تهران تعداد کنفرانس: ۲۰ شهر: تهران نوع مرکز: علوم پزشکی ۲- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعداد کنفرانس: ۱۸ شهر: تهران نوع مرکز: علوم پزشکی ۳- دانشگاه علوم پزشکی شیراز...

بیشتر

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

۱- دانشگاه علوم پزشکی تهران تعداد مقاله: ۳۰۶۴ شهر: تهران نوع مرکز: علوم پزشکی ۲- دانشگاه شهید بهشتی تعداد مقاله: ۲۵۶۲ شهر: تهران نوع مرکز: دانشگاه دولتی ۳- دانشگاه تهران تعداد مقاله: ۲۰۲۸ شهر:...

بیشتر

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

۱- دانشگاه تهران تعداد مقاله: ۷۴ شهر: تهران نوع مرکز: دانشگاه دولتی ۲- دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) تعداد مقاله: ۵۷ شهر: تهران نوع مرکز: پیام نور ۳- دانشگاه تربیت مدرس...

بیشتر

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

۱- دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) تعداد مقاله: ۱۱۸۹ شهر: تهران نوع مرکز: پیام نور ۲- دانشگاه تهران تعداد مقاله: ۸۳۳ شهر: تهران نوع مرکز: دانشگاه دولتی ۳- دانشگاه فرهنگیان تعداد...

بیشتر