استاد تمام و مدیر گروه ریاضی کاربردی واحد علوم و تحقیقات از سوی سایت تامسون رویترز، جزء یک درصد دانشمندان برتر جهان در همه رشته‌ها قرار گرفت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، سایت «تامسون...

بیشتر