بنا به تعریف انجمن مهندسان ساخت و تولید ایران ، رشته‌ای از مهندسی است كه به تحصیلات و تجاربی نیازمند است تا رویه‌های مهندسی را در پروسه‌های تولید و شیوه‌های تولید را در صنعت...

بیشتر