عبدالله جاسبی در چهارم آذر ماه سال 1323 در تهران در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. ایشان در سال 1351 ازدواج نمود که ثمره آن پنج فرزند، سه پسر و  دو دختر می...

بیشتر