پروفسور علی نیک نژاد مدرک دکترای مهندسی برق خود را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در سال ۲۰۰۰ دریافت کرد. جایی که او در حال حاضر استاد و مدیر دانشکده مرکز تحقیقات وایرلس (BWRC) است. پروفسور...

بیشتر