یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش قدرت است. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت با تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و ساخت برخی دستگاه‌های مربوط به آن نظیر...

بیشتر