هژیر رحمانداد استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم در دانشگاه ویرجینیاتک و همچنین استادیار نیمه وقت در گروه سیستم های دینامیکی در دانشکده اقتصاد موسسه فناوری ماساچوست یا همان دانشگاه ام آی تی در کشور آمریکا می...

بیشتر