برچسب: مهندسی برق

مهندسی برق – گرایش مخابرات

هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه‌ای به نقطه دیگر می باشد که این اطلاعات می‌تواند صوت، تصویر یا داده‌های کامپیوتری باشد. مخابرات گرایشی از مهندسی برق است که در حوزه ارسال...

بیشتر

مهندسی برق – گرایش قدرت

یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش قدرت است. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت با تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و ساخت برخی دستگاه‌های مربوط به آن نظیر...

بیشتر