ساخت صنايع دريايي شامل انواع شناورهاي کوچک، متوسط و بزرگ است. رشته کارشناسی ارشد مهندسي ساخت صنايع دريايي جزو رشته‎هاي ميان رشته‎اي است که مي‎تواند در افزايش بهره‎وري و رشد فناوري مؤثر باشد. در...

بیشتر