رشته مهندسی معماری دوره ای حرفه ای است که پرورش استعداد خلاقانه و انتقال دانش و مهارت های عمومی حرفه معماری را هدف قرار داده است. از معماری به عنوان فن سازماندهی فضا نیز...

بیشتر