دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: نتایج رتبه بندی سال 2018 میلادی کیو اس که به تازگی منتشر شده است نشان از حضور 5 دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر،...

بیشتر